FUTURABILITY BIEDT DE KUNST OM VAN RICHTING TE VERANDEREN

Verandering is een gegeven - de wereld is altijd in beweging. Alleen, als we duurzaam willen reageren op

deze veranderingen moeten we dingen ook anders durven doen. Groot denken, moed hebben, buiten de

bestaande kaders gaan. Verbeeldingskracht is daarbij essentieel. Niet de wereld bepaalt wie we zijn, juist

met onze verhalen vormen we de wereld. 

 

FUTURABILITY verzamelt en vertelt verhalen in allerlei vormen 

gesprekken | belevenissen | interventies | projecten | onderzoek | kunst | .....

 

met het doel om
systemen te veranderen | kansen te benutten | patronen te doorbreken | vanzelfsprekendheden te bevragen

 

We stellen jullie en onszelf de vraag: door welke waarden  willen we ons laten leiden? Of wat willen we meer van waarde laten zijn? En voor wie? FUTURABILITY creëert ruimte voor een andere weg vooruit.